Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu finansowego
Kod: 121103
Synteza: Odpowiada za prowadzenie polityki finansowej firmy i nadzór nad całokształtem działań finansowych przedsiębiorstwa; odpowiada za nadzorowanie wypłat dla pracowników, zakładanie i likwidowanie rachunków bankowych, windykację długów od wierzycieli, spłatę należności wobec pożyczkodawców oraz zakładanie lokat.
Zadania zawodowe:
  • banie udziału w tworzeniu krótko i długoterminowych strategii finansowych;
  • pełnienie nadzoru nad przygotowaniem budżetu przedsiębiorstwa;
  • bieżące zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (dokonywanie płatności, windykowanie należności, tworzenie lokat itd.);
  • pełnienie nadzoru nad kontaktami z instytucjami finansowymi;
  • pełnienie nadzoru nad wewnętrznymi kontrolami finansowymi i rozliczeniami z pracownikami firmy (m.in. nadzorowanie wypłat wynagrodzeń);
  • prowadzenie badań i analiz kondycji finansowej firmy i ogólnej sytuacji ekonomicznej;
  • kalkulowanie i optymalizowanie kosztów produkcji;
  • pełnienie nadzoru nad tworzeniem raportów finansowych dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych itd.;
  • wykonywanie działań z zakresu analizy i kontroli kosztów oraz ich optymalizacji;
  • kontrolowanie wewnętrznych procedur finansowych pod względem ich zgodności z prawem i regulacjami podatkowymi;
  • pełnienie nadzoru nad pracą podległego personelu z działu finansowo-księgowego, w tym motywowanie pracowników, kontrolowanie i rozliczanie pracy oraz dbanie o podnoszenie przez pracowników kwalifikacji zawodowych;
  • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy;
  • tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę