Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Menedżer produktu (product manager)
Kod: 243103
Synteza:
Menedżer produktu (product manager) kreuje produkt spełniający potrzeby i preferencje klientów oraz zarządza cyklem życia produktu.
Menedżer produktu (product manager) inicjuje procesy innowacyjne w firmie, kreuje nową przestrzeń rynkową dla wdrożenia produktu zaspakajającego potrzeby i preferencje klientów. Prowadzi w tym zakresie działania analityczne, planistyczne, wdrożeniowe i kontrolne. Jest wnikliwym obserwatorem rynku ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurentów, trendów w otoczeniu oraz potrzeb i preferencji potencjalnych klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kształtuje produkt pod kątem technologicznym, logistycznym oraz marketingowo-sprzedażowym w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby klientów, maksymalizując jednocześnie zyski własnej firmy. Menedżer produktu (product manager) współpracuje z kadrą zarządzającą oraz z działami wewnątrz firmy, takimi jak: dział badań i rozwoju, dział produkcji, marketingu i sprzedaży, finansowy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz logistyki. Współpracuje również z klientami i  partnerami biznesowymi, takimi jak: instytucje badawcze, dostawcy. Zna doskonale branżę oraz produkt, którym się zajmuje. Do głównych obowiązków menedżera produktu (product managera) należy inicjowanie, gromadzenie i selekcja pomysłów na nowe produkty/rozwiązania na podstawie przeprowadzonych analiz, opracowywanie i realizacja strategii produktowych zgodnie z misją i celami firmy, zarządzanie produktem, badanie efektywności wdrożenia produktu na rynek.
Zadania zawodowe:
  • prowadzenie działalności zawodowej zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
  • planowanie i realizowanie badań potrzeb i preferencji klienta;
  • planowanie i realizowanie badań zmian zachodzących w otoczeniu oraz analizowanie działań i oferty konkurentów;
  • charakteryzowanie parametrów produktu uwzględniając cele i strategię firmy, możliwości kapitału intelektualnego podmiotu gospodarczego;).
  • planowanie i realizowanie działań marketingowych/promocyjnych produktu;
  • prowadzenie współpracy z klientami, dostawcami celem wprowadzenia produktu na rynek;
  • prowadzenie współpracy z kadrą zarządzającą i działami przedsiębiorstwa w celu wdrożenia produktu na rynek;
  • prowadzenie dokumentacji produktowej z wykorzystaniem specjalistycznego programu informatycznego;
  • podejmowanie decyzji o zawężeniu lub rozszerzeniu marki produktu na podstawie przeprowadzonych analiz skuteczności wdrożenia produktu;
  • rozwijanie kompetencji zespołu projektowego na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych.
Do podjęcia pracy w zawodzie menedżera produktu (product managera), preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia, na kierunkach związanych z naukami społecznymi, najczęściej marketing. Menedżerem produktu (product managerem) może zostać także osoba posiadająca wykształcenie wyższe z innych kierunków nauk oraz dodatkowo studia podyplomowe z zakresu marketingu. Pozyskiwanie informacji z rynku (branży, produktu) wymaga częstych kontaktów z klientami (krajowymi i/lub zagranicznymi), partnerami biznesowymi, dlatego wskazane jest posiadanie prawa jazdy oraz znajomości słownictwa obcojęzycznego, w tym branżowego.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę