Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter obrabiarek
Kod: 821107
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego typu obrabiarek do metalu i drewna (tokarek, strugarek, frezarek, szlifierek, wiertarek, przecinarek, przeciągarek, wytaczarek, obrabiarek zespołowych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji obrabiarek.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do montażu, tj. czyszczenie i mycie jednostek montażowych (mechaniczne, chemiczne, elektromechaniczne, ultradźwiękowe);
wykonywanie prac pomocniczych, związanych z dopasowywaniem części i zespołów metodami: piłowania, szlifowania, skrobania, polerowania, docierania;
przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe obrabiarki, np. montowanie silników elektrycznych, skrzyń biegów, mechanizmów napędowych, układów sterowniczych, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (mocujących, ustalających, roboczych, kontolnych), zgodnie z dokumentacją technologiczną;
montowanie osprzętu obrabiarek, np. instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
sprawdzanie współdziałania części zespołów obrabiarek za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
wyważanie statyczne i dynamiczne części, podzespołów i zespołów obrotowych obrabiarek;
przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych obrabiarek przy użyciu urządzeń dźwigowych;
dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych metodą obróbki ręcznej, maszynowej, plastycznej i różnymi sposobami łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.);
przeprowadzanie próbnego rozruchu obrabiarek oraz prób szczelności instalacji pneumatycznych i hydraulicznych;
sprawdzanie parametrów zmontowanych obrabiarek: momentów oporowych, płynności ruchów, martwych ruchów, naprężeń i innych;
kontrolowanie i badanie działania zmontowanych obrabiarek oraz regulowanie poszczególnych mechanizmów tych maszyn;
regulowanie i konserwowanie obrabiarek, nakładanie powłok ochronnych oraz zaopatrywanie obrabiarek w niezbędne płyny eksploatacyjne, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
wykrywanie i usuwanie wadliwej pracy różnych rodzajów obrabiarek za pomocą urządzeń diagnostycznych;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę