Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter wiązek elektrycznych
Kod: 821207
Synteza: Odpowiada za montaż i instalację wiązek elektrycznych; obsługuje narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz maszyny do montażu mechanicznego.
Zadania zawodowe:
 • obliczanie i szacowanie wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych;
 • przygotowywanie wiązek elektrycznych do montażu;
 • montowanie i instalowanie wiązek elektrycznych, w tym składanie powierzonych komponentów;
 • lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe drobnych elementów montażowych;
 • przekładanie przewodów w obwodach elektrycznych i układach elektrycznych;
 • obsługiwanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz maszyn do montażu mechanicznego;
 • kontrolowanie jakości poszczególnych elementów do montażu;
 • sporządzanie schematów ideowych i montażowych oraz wyznaczanie wielkości charakteryzujących przebiegi sinusoidalne;
 • określanie funkcji elementów i układów elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • lokalizowanie uszkodzenia instalacji urządzeń elektrycznych;
 • wymienianie uszkodzonego urządzenia elektrycznego i elementów instalacji;
 • wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę