Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Nagłówek

Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nabór wniosków z limitu KFS od 18.06.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że z uwagi na podpisane aneksy posiada do dyspozycji środki z limitu Krajowego Funduszu Pracy w kwocie 4 932,00 zł w związku z czym ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego do ww kwoty. Wnioski można składać od dnia 18.06.2018r. do dnia...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nabór wniosków z rezerwy KFS od 18.06.2018r.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski można składać od dnia 18.06.2018r. do dnia 29.06.2018r.

Bezpłatne szkolenia oraz przygotowanie do egzaminu czeladnika lub mistrza w zawodzie kucharz

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Możliwość nieodpłatnego zdania egzaminu sprawdzającego lub uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że Stowarzyszenie "Synergia" realizuje projekty: " Kwalifikacje kluczem do sukcesu II" oraz " Kwalifikacje kluczem do sukcesu III", które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje o naborze wniosków na staż w ramach programu RPO WZ realizowanego w ramach środków Unii Europejskiej.

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje o dostępności środków w programie "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA KONIEC LIMITU FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że w chwili obecnej nie zawiera nowych umów finansowanych z Funduszu Pracy

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z zajęć Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie oraz Filii w Koszalinie.

Projekt "ZAZnaj aktywności - stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie"

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks wraz z partnerami: Gminą Karlino oraz Project Hub Sp. z o.o. od 01.03.2017 r. realizują projekt „ZAZnaj aktywności - stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie”

Ankieta KFS - zapotrzebowania na środki limitu i rezerwy w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2018 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków limitu oraz rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia niniejszych ankiet, które mają na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki limitu...

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwol...

Rejestracja elektroniczna

Uprzejmie informujemy iż, od dnia 27 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie istnieje możliwość internetowej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Aby zarejestrować się nie musisz już stać w kolejkach, możesz skorzystać z rejestracji przez inte...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę