Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Nagłówek

Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nabór wniosków z limitu KFS od 17.01.2019r.

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski można składać od dnia 17.01.2019r. do dnia 01.02.2019r.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób zainteresowanych otrzymaniem pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie zaprasza w dniu 22.01.2019r. na spotkanie informacyjno- szkoleniowe dot. otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia nowego miejsca pracy.

Bezpłatne warsztaty w CIiPKZ w Szczecinie

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych warsztatów w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie.

Ogłoszenie - nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

Ankieta KFS - zapotrzebowania na środki rezerwy w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2019 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienie niniejszej ankiety, która ma na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy w powiecie...

Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że prowadzi nabór na szkolenia indywidualne

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje o dostępności środków w programie "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwol...

Rejestracja elektroniczna

Uprzejmie informujemy iż, od dnia 27 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie istnieje możliwość internetowej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Aby zarejestrować się nie musisz już stać w kolejkach, możesz skorzystać z rejestracji przez inte...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę