Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Nagłówek

Aktualności

XIII Targi Pracy w Szczecinie

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 (czwartek), godz.9:00 -15:00 w Szczecinie w Hali Sportowej Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 odbędą się XIII Targi Pracy.

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje o dostępności środków w programie "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" realizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

UWAGA KONIEC LIMITU FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że w chwili obecnej nie zawiera nowych umów finansowanych z Funduszu Pracy

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z zajęć Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie oraz Filii w Koszalinie.

Projekt "ZAZnaj aktywności - stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie"

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks wraz z partnerami: Gminą Karlino oraz Project Hub Sp. z o.o. od 01.03.2017 r. realizują projekt „ZAZnaj aktywności - stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Karlinie”

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zakończony nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że dnia 05.03.2018r. zakończył nabór wniosków prowadzony w związku z otrzymaniem środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Złożone wnioski przewyższają kwotę środków, którymi dysponuje urząd w 2018r.

Ankieta KFS - zapotrzebowania na środki limitu i rezerwy w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2018 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków limitu oraz rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia niniejszych ankiet, które mają na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki limitu...

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim

Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwol...

Rejestracja elektroniczna

Uprzejmie informujemy iż, od dnia 27 maja 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie istnieje możliwość internetowej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Aby zarejestrować się nie musisz już stać w kolejkach, możesz skorzystać z rejestracji przez inte...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę