INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Antykwariusz

Kod: 522101

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Antykwariusz 522101

 • Marszand 11.
 • Handlarz sztuką.
 • Handlarz dziełami sztuki.
 • Handlarz antykami.
 • Bukinista 3.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5221 Shop keepers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja G − Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Maciej Jakubowski – Connaisseur – Salon Antykwaryczny, Galeria, Kraków.
 • Julia Niewiarowska-Kulesza – Dom Aukcyjny Rynek Sztuki Sp. z o.o., Łódź.
 • Adam Gajda – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:

 • Monika Bryl – Dom Aukcyjny Artissima sp. z o.o., Warszawa.
 • Agnieszka Pospiszil – Ekspert niezależny, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Marzena Karpińska – Dom Aukcyjny Polswiss Art, Warszawa.
 • Monika Wiśniewska – Dom Aukcyjny REMPEX, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę