Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Aktualności

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje o zajęciach odbywających się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie w grudniu 2018r.

Spotkanie dot. osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że w dniu 21.11.2018r. w tut. urzędzie odbyło się spotkanie dla pracodawców poświęcone korzyściom i specyfice zatrudniania osób z niepełnosprawnością zorganizowane w ramach kampanii Taki Jak Ja.

Ankieta KFS - zapotrzebowania na środki limitu i rezerwy w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2019 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków limitu oraz rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia niniejszych ankiet, które mają na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki limitu i rezerwy w powiecie białogardzkim w 2019 roku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nabór wniosków z limitu KFS od 08.11.2018r.

O G Ł O S Z E N I E W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski można składać od dnia 08.11.2018r. do dnia 16.11.2018r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -nabór wniosków z rezerwy KFS od 05.11.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że z uwagi na podpisane aneksy posiada do dyspozycji środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6182,40 zł w związku z czym ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego do ww kwoty. Wnioski można składać od dnia 05.11.2018r. do dnia 16.11.2018r.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie
78-200 Białogard,
ul. Świdwińska 21a

tel. 94-311-31-00; 94-312-44-44
fax 94-311-31-01

e-mail: szbi@praca.gov.pl

www.bialogard.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę