Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie


Aktualności

 • INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ ORAZ ZUS

  Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że zgodnie z § 3 umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Przedsiębiorca w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania umowy powinien rozliczyć się z otrzymanych środków.

 • UWAGA - OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE

  Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne. Wnioski należy składać w terminie od 18.05.2020r. do 29.05.2020r. ilość środków jest ograniczona.

 • UWAGA -MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z RÓŻNYCH FORM POMOCY W RAMACH COVID-19

  Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że Pracodawcy mogą skorzystać jednocześnie z wielu form pomocy ujętych w ustawie z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pod warunkiem, że uzyskane środki publiczne zostaną przeznaczone na różne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Szkolenia indywidualne

  Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że od 01.06.2020r. wznawia nabór na szkolenia indywidualne

 • Projekt "Kwalifikacje kluczem do sukcesu III"

  Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie informuje, że Stowarzyszenie "Synergia" realizuje projekt " Kwalifikacje kluczem do sukcesu III" , w którym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji w zawodach rzemiosła.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie
78-200 Białogard,
ul. Świdwińska 21a

tel. 94-311-31-00; 94-312-44-44
fax 94-311-31-01

e-mail: szbi@praca.gov.pl

www.bialogard.praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę